Jaarverslag en jaarrekening 2021

Baten Gerealiseerd€ -365.287.276

Een afwijking van € 19.749.937 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 345.150.918

Een afwijking van € -39.886.302 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04