Bijlagen

Bijlage WNT

Bijlage WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

De WNT is van toepassing op de gemeente Oss. Het voor Gemeente Oss toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 van het algemeen bezoldigingsmaximum.

Tabel: Topfunctionarissen

Gegevens 2021

H. Mensink

P.H.A. van den Akker

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 133.506

€ 107.793

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.218

€ 20.374

Subtotaal

€ 155.724

€ 128.167

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000

€ 209.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

Totaal bezoldiging 2021

€ 155.724

€ 128.167

Reden waarom de overschrijving al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2019 in fte

1

1

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 133.242

€ 105.885

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.788

€ 19.230

Subtotaal

€ 154.030

€ 125.115

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 201.000

€ 201.000

Totaal bezoldiging 2020

€ 154.030

€ 125.115

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04