Programma's

Programma 1. Zorg en welzijn

OmschrijvingBegroting 2021 primitiefBegroting 2021 na wijzigingRekening 2021VerschilVoordeel / Nadeel
Wmo individuele voorzieningenLasten13.18214.26814.2745N
Baten-252-237-18058N
Saldo12.92914.03114.09463N
Wmo collectieve voorzieningenLasten12.47514.18913.535-654V
Baten-305-499-637-138V
Saldo12.17013.69012.898-792V
JeugdwerkLasten608977641-336V
Baten-21-21-26-4V
Saldo587955615-340V
JeugdzorgLasten30.44534.41131.285-3.126V
Baten-41-41-45-3V
Saldo30.40334.36931.240-3.129V
Wmo algemeenLasten1.1451.072971-101V
Baten-1.167-1.167-751415N
Saldo-21-95220314N
GezondheidszorgLasten3.3663.4423.4430N
Baten-29-29-48-19V
Saldo3.3383.4133.394-19V
Wmo begeleiding en dagbestedingLasten10.14511.27510.883-392V
Baten0000-
Saldo10.14511.27510.883-392V
Wmo beschermd wonenLasten19.32014.68312.769-1.914V
Baten0000-
Saldo19.32014.68312.769-1.914V
Totaal programmaLasten90.68794.31787.799-6.518V
Baten-1.816-1.995-1.687309N
Saldo88.87192.32286.113-6.209V
Stortingen reserves06.8008.6151.815N
Ontrekkingen reserves-2.425-6.770-5.7611.009N
Totaal mutaties Reserves-2.425302.8542.824N
Resultaat86.44692.35288.967-3.385V

Lasten & baten

Lasten

96.414.410

27,9 %

Baten

7.447.413

2,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04