Programma's

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

OmschrijvingBegroting 2021 primitiefBegroting 2021 na wijzigingRekening 2021VerschilVoordeel / Nadeel
OnderwijshuisvestingLasten4.9475.1965.23034N
Baten-169-169-750-581V
Saldo4.7785.0274.480-547V
Onderwijsbeleid en leerlingenzakenLasten5.4876.0145.245-770V
Baten-2.752-3.249-2.936313N
Saldo2.7352.7652.308-457V
InkomensregelingenLasten33.03239.56035.862-3.698V
Baten-26.016-31.172-29.3411.832N
Saldo7.0168.3886.522-1.867V
ArbeidsparticipatieLasten4.7915.0304.402-628V
Baten0-557-5570-
Saldo4.7914.4733.845-628V
SchuldhulpverleningLasten1.2631.2271.200-26V
Baten0-16-160N
Saldo1.2631.2111.185-26V
Begeleide participatieLasten17.46317.59218.013421N
Baten0000-
Saldo17.46317.59218.013421N
MinimabeleidLasten1.3181.3251.155-170V
Baten00-3-3V
Saldo1.3181.3251.152-173V
Totaal programmaLasten68.30275.94471.107-4.837V
Baten-28.937-35.163-33.6021.561N
Saldo39.36540.78137.505-3.276V
Stortingen reserves01571570-
Ontrekkingen reserves-136-568-47395N
Totaal mutaties Reserves-136-411-31695N
Resultaat39.22940.37037.189-3.181V

Lasten & baten

Lasten

71.263.577

20,6 %

Baten

34.074.761

9,3 %

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 08:17:13 met de export van 05/24/2022 15:01:04